Nosta elämyksesi uudelle tasolle

Kultalippu tarjoaa VIP-palvelut ja ryhmäliput suosituimpiin urheilu-, konsertti- ja kulttuuritapahtumiin.
Lue lisää

Kultalippu Oy:n tietosuojaseloste, päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

 • Kultalippu Oy (Y-tunnus 2767448-6)
 • Koskelantie 54 A, 00610 Helsinki
 • info@kultalippu.fi

Yhteyshenkilö

 • Ilkka Sandström
 • Koskelantie 54 A, 00610 Helsinki
 • +358 (0)40 779 9420, ilkka.sandstrom@kultalippu.fi

Rekisterin nimi
Kultalippu Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Kultalippu Oy:n myynnin, sähköisen markkinoinnin sekä asiakassuhteiden hallintaan liittyvissä toimenpiteissä, rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttöttarkoitusten toteuttamiseksi. Kultalippu Oy poistaa rekisteristä tarpeettomat henkilötiedot tietyin väliajoin. Rekisteröity pääsee poistumaan itse sähköpostimarkkinointilistalta poistumislinkin kautta, joka löytyy jokaisen markkinointisähköpostin lopusta. Lisäksi laskutustietoja säilytetään viisi (5) vuotta kirjanpitolain nojalla.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilöryhmät joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistuneiden tai rekisterinpitäjälle markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tai yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Kultalippu Oy käsittelee seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröidystä: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero ja ammattinimike sekä yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus.

Tilauksien yhteydessä asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten tilaus- ja laskutustiedot sekä tapahtumissa palveluun liittyvät tiedot kuten erikoisruokavaliotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat tai asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä saatetaan tiedustella sukupuolta, äidinkieltä, tietoja markkinointiluvista ja -kielloista sekä tietoja toivotuista yhteydenpitomuodoista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään suoraan puhelimitse, sähköpostitse, työntekijöidemme välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Asiakastietoja voidaan kerätä myös yhteistyökumppaneilta sekä Kultalippu Oy:n verkkosivuilta yhteydenottolomakkeilla, markkinointiarpajaisilla, kilpailuilla, uutiskirjeen tilauslomakkeilla, tapahtumien ilmoittautumista sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kultalippu Oy ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kultalippu Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneilleen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kultalippu Oy:n rekisteriä koskevat fyysiset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot säilötään tietokannoissa, jotka ovat palomuurien, salasanojen, suojatun internetyhteyden ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot sekä vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista, täydentämistä ja poistamista milloin tahansa. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 24 tunnin kuluessa.)

Uutiskirjeen vastaanottajilla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä. Sähköpostiosoitteen poistaminen uutiskirjeen lähetyslistalta onnistuu klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Evästekäytännöt
www.kultalippu.fi käyttää evästeitä ("cookies") kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan palvelun ja erilaisten laajennusten käytön. Eväste on tekstitiedosto joka lähetetään asiakkaan selaimeen. Evästeitä käytetään:

 • kohdennettuun mainontaan
 • mainosverkkojen kautta tulevan liikenteen analysointiin
 • sivuston käytön analysointiin
 • sivuston personointiin
 • sosiaalisen median laajennuksiin

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden tallentuminen selaimen asetuksia muuttamalla. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.